Aktualne kursy walut

«
NBP
2021-06-16
USD
3.7336
-0.03%
EUR
4.5285
-0.05%
CHF
4.1567
-0.08%
GBP
5.2657
0.08%
NBP
2021-06-15
USD
3.7349
0.44%
EUR
4.5306
0.62%
CHF
4.1601
0.58%
GBP
5.2617
0.47%
NBP
2021-06-14
USD
3.7185
1.16%
EUR
4.5027
0.68%
CHF
4.1360
0.77%
GBP
5.2369
0.63%
NBP
2021-06-11
USD
3.6759
-0.17%
EUR
4.4723
-0.17%
CHF
4.1043
-0.10%
GBP
5.2040
0.32%
NBP
2021-06-10
USD
3.6821
0.76%
EUR
4.4800
0.58%
CHF
4.1084
0.76%
GBP
5.1876
0.08%

wapro baner

Usługi kadrowo-płacowe w zakresie:

 • sporządzania dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów na zlecenie, umów o dzieło
 • zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników
 • sporządzania list płac oraz RMUA
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych składek ZUS
 • przekazywania drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzania deklaracji podatkowej od osób fizycznych (PIT 11, PIT 4R)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie dokumentów do ZUS
 • sporządzanie korekt podatkowych
 • sporządzanie korekt ZUS