Usługi kadrowo-płacowe w zakresie:

 • sporządzania dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów na zlecenie, umów o dzieło
 • zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników
 • sporządzania list płac oraz RMUA
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych składek ZUS
 • przekazywania drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzania deklaracji podatkowej od osób fizycznych (PIT 11, PIT 4R)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie dokumentów do ZUS
 • sporządzanie korekt podatkowych
 • sporządzanie korekt ZUS